alkuun

Asiasanahaun kielitiede tuloksia:

Aitchison, Jean
Language change: Progress or decay?
Douglas : Fontana Paperbacks, 1984. 266 s.
Allwood, Jens S. [...]
Logik för lingvister
Lund : Studentlitteratur, 1973. 113 s.
Bach, Emmon
Syntactic theory
New York : Holt, Rinehart and Winston, 1974. 298 s.
Boeckx, Cedric
Language in cognition : Uncovering mental structures and the rules behind them
Chichester : Wiley-Blackwell, 2010. 248 s.
Brattico, Pauli
Biolingvistiikka : Johdatus kielen biologiaan, evoluutioon ja kognitiivisiin perusteisiin
Helsinki : Gaudeamus, 2008. 336 s.
Carroll, John B.
Kieli ja ajattelu
Jyväskylä : Gummerus, 1970. 196 s.
Chomsky, Noam
Chomsky: Selected readings
London : Oxford University Press, 1975. 166 s.
Chomsky, Noam
Language and mind : Enlarged edition
New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1972. 194 s.
Enkvist, Nils Erik
Tekstilingvistiikan peruskäsitteitä
Helsinki : Gaudeamus, 1975. 142 s.
Fishman, Joshua A.
Sociolinguistics : A brief introduction
Rowley : Newbury House, 1972. 126 s.

Sivu 1 | seuraava

  1    2    3  

KirjojaBöckerBooksBücher
&Livres