alkuun

Asiasanahaun kognitiotiede tuloksia:

Boeckx, Cedric
Language in cognition : Uncovering mental structures and the rules behind them
Chichester : Wiley-Blackwell, 2010. 248 s.
Brattico, Pauli
Biolingvistiikka : Johdatus kielen biologiaan, evoluutioon ja kognitiivisiin perusteisiin
Helsinki : Gaudeamus, 2008. 336 s.

Sivu 1

KirjojaBöckerBooksBücher
&Livres